Meerhout Onderneemt is een vereniging voor en door ondernemers, die meer samenhang en verbinding willen stimuleren tussen de Meerhoutse ondernemers. Het ondersteunen van handelaars en ondernemers staat hierbij centraal.

  • Samen staan we sterk.
  • We willen een netwerk bieden voor de zelfstandige ondernemers waarin het uitwisselen van ervaringen en kennis mogelijk wordt gemaakt.
  • Een luisterend oor zijn voor elkaar.
  • Ondernemingen steunen door expertises te delen.
  • Meerhoutse ondernemers op de kaart zetten.
  • Zichtbaarheid creëren aan de hand van reclame en doelgerichte activiteiten.
  • We willen een informatiepunt zijn en tegelijkertijd een klankbord voor zowel startende ondernemers als ervaringsdeskundigen.
  • Een positieve wisselwerking op gang brengen tussen de gemeentewerking en de ondernemers door geplande intervisiemomenten en overleg.